Bliska Relacja – Malwina Grochala

Pomoc psychologa

Pomoc psychologa - terapia i wsparcie psychologiczne. Umów się na wizytę do specjalisty

Pomoc psychologiczna to szeroki zakres działań, który ma na celu wysłuchanie, wsparcie i towarzyszenie osobie, która zgłasza się na spotkanie. Rozmowa pomaga w nadaniu nowej struktury przeżywanym trudnościom, umożliwia przyjęcie innej perspektywy, a przez to daje możliwość wypracowania rozwiązań. Pozwala wybrzmieć i przyjrzeć się przeżywanym emocjom.

Praca z psychologiem odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, zaufania i otwartości. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.

Pomoc psychologa może przybrać formę konsultacji, gdy przyglądamy się wspólnie wnoszonym treściom i zastanawiamy, jaka forma pomocy czy wsparcia mogłaby być najskuteczniejsza. Do podjęcia takiej decyzji czasami wystarczy jedna wizyta, a czasami potrzebne są 4 lub 5.

Po etapie konsultacji pracujemy we wskazanych obszarach, w kierunku celów i wartości, które zostały wyznaczone.

Formą pomocy psychologicznej jest interwencja kryzysowa. Zgłaszająca się osoba potrzebuje wtedy natychmiastowego wsparcia w przejściu przez i poradzeniu sobie z kryzysem, którego doświadcza. Może to być kryzys suicydalny (próba samobójcza), kryzys związany z wypadkiem, doświadczeniem zagrożenia życia lub zdrowia, śmiercią bliskiej osoby, poronieniem etc. Nie pracujemy wtedy nad wprowadzaniem zmian w codzienne funkcjonowanie osoby, ale nad jej powrotem do równowagi i prowadzenia aktywnego życia.

Obszarów pracy z psychologiem może być wiele, najczęściej są to:

 • Trudności emocjonalne, np.
  • obniżony nastrój
  • długotrwałe uczucie smutku dominujące w obszarze przeżywanych emocji
  • dużo lęku, który może być skonkretyzowany i dotyczyć określonych sytuacji, przedmiotów, okoliczności, ale może być też rozlany, niektórzy określają go jako podskórny – nie bardzo intensywny, ale stale obecny i powodujący niepokój
  • nadmiarowa albo nieadekwatna złość
  • duża zmienność nastroju, krótkie okresy spokoju i równowagi
 • Trudności związane z motywacją (np. słomiany zapał, prokrastynacja), energią do działania, wyznaczaniem i realizacją celów, planów i zamierzeń;
 • Trudności związane z przeżywanym napięciem i stresem, brak umiejętności odpoczywania i konstruktywnego regulowania siebie, tendencja do nadużywania siebie;
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, niskie poczucie satysfakcji z posiadanych relacji;
 • Kryzysy życiowe i rozwojowe (np. strata, żałoba, rozstanie);
 • Trudności związane z poradzeniem sobie z trudnymi, nagłymi sytuacjami (np. wypadek drogowy);
 • Chęć lepszego rozumienia siebie i podejmowanych decyzji, np.
  • Dlaczego pewne sytuacje w Twoim życiu wielokrotnie się powtarzają?
  • Dlaczego Twoje relacje wyglądają i kończą się w podobny sposób?
  • Dlaczego robisz rzeczy, o których wiesz, że nie są dla Ciebie dobre?
 • Chęć zdobycia i ćwiczenia określonej umiejętności (np. asertywności, stawiania granic, rozpoznawania i nazywania emocji);
 • Trudności z podjęciem decyzji;
 • Trudności w obszarze pracy, kariery zawodowej, w tym poczucie wypalenia zawodowego, syndrom oszusta, perfekcjonizm.