Bliska Relacja – Malwina Grochala

Praca
z parami

Praca z parami, terapia par - Łódź

Praca z parami obejmuje zarówno pomoc psychologiczną, jak i seksuologiczną, które często się przeplatają i uzupełniają.

Spotkanie w gabinecie jest często pierwszą od dłuższego czasu okazją dla pary do usłyszenia siebie nawzajem. Atmosfera zaufania i bezpieczeństwa sprzyja ujawnianiu trudnych treści, mówieniu o uczuciach i emocjach. Para dostaje przestrzeń do przyjrzenia się swojej relacji, temu co oboje do niej wnoszą, temu co ułatwia i temu co utrudnia bycie razem.

Bardzo często para zgłasza się do psychologa, gdy konflikt, który toczy, jest już bardzo nasilony. Gdy emocje, presja cichych dni, styl komunikowania się między partnerami staje się nie do zniesienia, a wzajemne ustosunkowanie jest silnie negatywne. Gdy zaczynają obawiać się, że za chwilę nie będzie już czego zbierać ani czego naprawiać.

Konflikty i kryzysy w parze są nieuniknione i naturalne. Wynikają samej dynamiki relacji, w której raz między partnerami jest bliżej, raz dalej. Często kluczowa okazuje się nie sama treść, ale forma konfliktu i stosowany sposób, styl, język komunikowania się.

Styl interakcji między partnerami, sposób realizowania w relacji indywidualnych potrzeb, nastawienie do partnera, to niektóre z elementów, które już na początku spotkań w gabinecie poddawane są oglądowi i refleksji. Dzięki temu para może zrozumieć z jakich powodów dzieje się między nimi w określony sposób i dalej, wyznaczyć stan, który jest przez partnerów pożądany.

Poza pracą w gabinecie, para otrzymuje do wykonania zadania domowe, które pomagają ponownie zbliżyć się do siebie w różnych wymiarach funkcjonowania.

Pary zgłaszające się na konsultacje to zazwyczaj osoby, które:

  • Chcą zadbać o związek i o to żeby relacja się rozwijała – w tym celu chcą zdobywać wiedzę i informacje, umiejętności, lepiej poznać siebie samych i partnera, przepracowywać pojawiające się trudności, sprawniej radzić sobie z konfliktami, różnicami, nudą w relacji, odmiennością zdań dotyczących rodzicielstwa, wychowywania dzieci czy innych tematów;
  • Chcą poradzić sobie z kryzysem w relacji, np. po pojawieniu się dziecka w rodzinie, po poronieniu, po zdradzie;
  • Chcą poradzić sobie z nasilonym konfliktem, które znacznie obniża jakość życia;
  • Chcą rozważyć czy nadal chcą być w relacji czy wolą z niej wyjść.

Niezależnie od motywacji i celu pracy, konsultacje dla par pozwalają w bezpiecznym, akceptującym otoczeniu komunikować się i mówić o swoich emocjach i potrzebach, wspólnie zastanowić się, co jako para chcecie zrobić dalej.